LVŽSPagrindinis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ BALSAVIMŲ DĖL ALKOHOLIO IR TABAKO KONTROLĖS POLITIKOS REITINGAS

Lietuvos Respublikos Seimo narių reitingavimas alkoholio ir tabako kontrolės politikos formavimo srityje yra savanoriška Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos (NTAKK) veikla turinti tikslą įvertinti ne politikų kalbas ir pažadus, o realų darbą balsuojant, kad būtų sumažintas alkoholio ir tabako vartojimas ir jų sukeliamos neigiamos pasekmės Lietuvoje. Šis reitingas paremtas viešai skelbiama LR Seimo narių […]

Read More

Veikla

Seniūnų sueiga

1. Seime veikia Seniūnų sueiga, į kurią įeina Seimo valdybos nariai ir frakcijų atstovai. 2. Kiekviena frakcija į Seniūnų sueigą skiria po 1 atstovą nuo 10 frakcijos narių. 3. Kiekviena frakcija papildomai skiria į Seniūnų sueigą po 1 atstovą nuo nepilnos dešimties frakcijos narių, jeigu šią nepilną dešimtį sudaro daugiau negu 5 Seimo nariai. 4. […]

Read More

LVŽSPagrindinis

Jaunoms šeimoms – finansinė paskata įsigyjant pirmąjį būstą

Mažais žingsneliais pildosi didelė svajonė. Žmonės į Seimą​ mus​ ​išrinko tam, kad suteiktume antrą šansą Lietuvos provincijai. Tauta mus įgaliojo priešintis negailestingoms demografinėms tendencijoms ir skelbti gerą žinią apie gyvus Lietuvos regionus. Net trečdalis Lietuvos gyvena kaime, o jei skaičiuosime kartu su tokiais miesteliais kaip Ignalina ar Akmenė – susidarys bemaž pusė Lietuvos. Mūsų pareiga […]

Read More

Veikla

LR Seimo Valdyba

Seimo valdyba: Tvirtina ir teikia Finansų ministerijai Seimo kanceliarijos programų ir išlaidų sąmatų projektus; Komitetų teikimu svarsto ir siunčia į komandiruotes Seimo narius su raštiškomis Seimo, valdybos, komitetų užduotimis; tvirtina komandiruočių ataskaitas; Komitetų ar frakcijų teikimu svarsto ir pritaria Seimo narių išvykoms ne Seimo lėšomis sesijos metu; Prireikus apsvarsto Seimo sesijos darbų programos, savaitės bei […]

Read More