Seimo Valdyba Tag Archive

Veikla

LR Seimo Valdyba

Seimo valdyba: Tvirtina ir teikia Finansų ministerijai Seimo kanceliarijos programų ir išlaidų sąmatų projektus; Komitetų teikimu svarsto ir siunčia į komandiruotes Seimo narius su raštiškomis Seimo, valdybos, komitetų užduotimis; tvirtina komandiruočių ataskaitas; Komitetų ar frakcijų teikimu svarsto ir pritaria Seimo narių išvykoms ne Seimo lėšomis sesijos metu; Prireikus apsvarsto Seimo sesijos darbų programos, savaitės bei […]

Read More